Pretraga

sarasrebrenica

Saradnja sa stipendistima Fondacije Hastor

Stipendisti Hastor

Mladi stipendisti Fondacije Hastor, sa područja opštine Srebrenica, inicirali su sastanak sa predstavnicima udruženja “Sara-Srebrenica” kako bi definisali mogućnosti za zajedničku saradnju i učešće u radu Lokalnog volonterskog servisa (LVS).

Na zajedničkom sastanku predstavljene su mogućnosti volontiranja u zajednici i koncept djelovanja LVS-a, sa posebnim akcentom na kreiranje volonterskih programa, predstavljanje jedinstvene baze podataka volontera u okviru mreže “Volontiram!”, kao i značaja društveno korisnog angažmana. Dogovoreno je da se u narednom periodu osmisle edukativni sadržaji usmjereni na doprinos jačanju kapaciteta grupe mladih, koji će znanja i vještine prenositi svojim vršnjacima. Planirano je da se organizuju zajedničke volonterske aktivnosti bazirane na potrebama u zajednici.

Izuzetna energija i spremnost na aktivizam krasi ove mlade ljude, koji inspiraciju nalaze u dobru, baš onom što drugi čine za njih.

Stipendisti Hastor 2

Stručna obuka za voćare u Srebrenici

Udruženje „Sara-Srebrenica“ organizuje stručnu obuku za uzgajivače drvenastog voća, sa područja opštine Srebrenice, kroz teoretsku i praktičnu obuku, raspoređenu u 8 radionica.

Prva radionica na temu „Primjene mjera ljetne i zimske rezidbe“ održana je u petak, 22. aprila, u  prostorijama udruženja „Sara-Srebrenica“.

Stručna obuka dio je projekta „Obrazovanje odraslih u oblasti voćarstva“ koji provodi udruženje „Sara-Srebrenica“ uz podršku DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu, u cilju ekonomskog osnaživanja poljoprivrednih proizvođača – voćara i unaprijeđenja mogućnosti za ostvarivanje prihoda višečlanim domaćinstvima.

Obuka se priprema i provodi u saradnji sa stručnim licima, bazirana na primjeni savremenih agro i pomotehničkih mjera, uključujući i rad na terenu.

DVV International u partnerstvu sa udruženjem „Sara-Srebrenice“ više od 15 godina doprinosi razvoju obrazovanja odraslih na području opštine Srebrenica, kroz programe koji pružaju praktična znanja i vještine kako bi se unaprijedio kvalitet života, posebno ranjivih kategorija.

DVV 1. radionica

Podrška razvoju ruralnog turizma

slika 11_Pogled sa Starog gradaŽELITE DA POBOLJŠATE MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA PRIHODA KROZ RAZVOJ RURALNOG TURIZMA?
ŽELITE LI SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI, U OKVIRU VAŠEG DOMAĆINSTVA, PREDSTAVITI KROZ TURISTIČKU PONUDU?
ŽELITE UNAPRIJEDITI INFORMACIJE, VLASTITE KAPACITETE I RAZMIJENITI IDEJE SA DRUGIMA?
IMATE PRILIKU!!!

Japanska razvojna agencija JICA u saradnji sa opštinom Srebrenica i udruženjem „Sara-Srebrenica“, pokreće aktivnosti usmjerene na podršku razvoja ruralnog turizma kroz prezentaciju D-HOPE projekta. Namjera nam je da okupimo sva zainteresovana domaćinstva koja su spremna da ponude programe u okviru domaće radinosti, koje mogu biti zanimljivi za turiste.
PRVA RADIONICA ODRŽAĆE SE U PETAK, 1. APRILA, U PROSTORIJAMA UDRUŽENJA „PRIJATELJI SREBRENICE“ – POSLOVNI CENTAR ZVORNIČAKA 3. SPRAT, SA POČETKOM U 9:30
Za informacije i sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefone 056 445 523 (Bego) ili 065 400 644; 065 694 995 (Sara-Srebrenica)
Poziv je otvoren za sve koji su spremni dijeliti svoja iskustva i usvojiti nove prakse u promociji starih zanata, poljoprivredne proizvodnje, prerade voća i povrća, prerade mlijeka, za farmere, skupljače poljoprivrednih proizvoda, ljubitelje prirode, lova i ribolova, proizvođače domaće hrane i pića…za sve vas koji ćete otvoriti svoja vrata turistima i zainteresovanim posjetiocima.

DOBRODOŠLI!

Najava javnih rasprava za usvajanje strateških planova razvoja MZ

Sara-Srebrenica u saradnji sa japanskom razvojnom organizacijom JICA, provodi projekat usmjeren na jačanje kapaciteta savjeta MZ i dugoročnu razvojnu održivost mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica. U skladu s tim organizovani su javni sastanci i radioničarski procesi za izradu nacrta strateških planova razvoja, za 6 MZ (Podravanje, Sućeska, Brežani, Vijogor, Potočari i Ratkovići).

U narednoj fazi, predviđeno je da se organizuju javne rasprave na kojima će se prezentovati nacrt dokumenta i prikupiti prijedlozi i sugestije za unaprijeđenje.

Ovom prilikom pozivamo sve mještane navedenih MZ da se odazovu u što većem broju, kako bi doprinijeli što kvalitetnijim zajedničkim procesima i razvojnom planiranju u svom okruženju.

Najavljujemo javne zborove u MZ, po sledećem rasporedu:

Srijeda, 10.02. MZ Podravanje, u 12 časova, prostorije OŠ

Četvrtak, 11.02. MZ Sućeska, u 14 časova, prostorije OŠ

Subota, 13.02. MZ Brežani, u 12 časova, prostorije OŠ – Osmače

MZ Potočari (ponedjeljak, 15.02.), Ratkovići (utorak, 16.02.) i Vijogor (srijeda, 17.02.), mjesto i vrijeme biće naknadno objavljeni.

DSCN1470

Ženski aktivizam u razvoju zajednica (PRO-Budućnost)

U okviru projekta PRO-Budućnost, Sara-Srebrenica provodi projekat „Ženski aktivizam u razvoju zajednica“, potpuno baziran na EMI metodologiji i koracima u razvoju zajednica zasnovano na lokalnim specifičnostima. U četiri opštine, Srebrenica, Bratunac, Kladanj i Vlasenica, razvijali su se kapaciteti neformalnih ženskih grupa, a trenutno se realizuju lokalne inicijative koje doprinose miru i povjerenju. Osigurana su inicijalna sredstva od 2000 KM za svaku od opština, a dodatno će se obezbjediti doprinos iz zajednica, u robi, novcu i uslugama. Projekat je u završnoj fazi implementacije, a ostvarena je dobra saradnja sa predstavnicima opština i izuzetna podrška iz zajednica.

ŽENE PROB.jpg

Saradnja sa Japanskom razvojnom agencijom (JICA)

U septembru 2015. godine, Sara-Srebrenica potpisala je partnerski Ugovor sa Japanskom razvojom agencijom (JICA), o provođenju procesa, baziranih na EMI metodologiji, za izradu strateških planova razvoja za MZ sa područja opštine Srebrenica. Ugovorom je definisano da se u prvoj fazi organizuju javni zborovi, radionice i prezentacije u 6 MZ, a od marta 2016. godine, da se obuhvati preostalih 8 MZ koje nemaju dokumente strateškog plana.
Predstavnici JICA, susreli su se sa strateškim planovima razvoja koje smo u okviru projekta “Mreža za aktivne zajednice” inicirali i uradili uz participativno učešće predstavnika savjeta MZ Toplica i MZ Osatica, što ih je motivisalo da predlože zajedničku saradnju. U okviru ovih aktivnosti, u svim mjesnim zajednicama realizovaće se lokalne inicijative na rješavanju odabranog problema, uz inicijalna sredstva i obavezu da se osigura doprinos iz zajednice.
Krajem 2017. godine, predviđeno je da se organizuje velika investiciona konferencija, na kojoj će predstavnici MZ predstaviti Strateške planove i razvojne projekte, te spremnost za aktivno učešće u razvoju svojih zajednica.
Sve aktivnosti definisane Ugovorom, provode se s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta, društvenog kapitala i odgovornosti, kako bi se osigurao održiv razvoj zajednica i kvalitet života u ruralnim sredinama podigao na veći nivo. Podravanje MZ

Dan otvorenih vrata – Lokalni volonterski servis Srebrenica

Povodom međunarodnog dana volontera, koji se obilježava 5. decembra, predstavnici Udruženja “Sara-Srebrenica” organizovali su “Dan otvorenih vrata Lokalnog volonterskog servisa Srebrenica”, 4. decembra, u periodu od 11.00 do 13.00 časova.

Zainteresovani građani, predstavnici NVO i institucija imali su priliku da se informišu o radu, mogućnostima sticanja volonterskih praksi, o mogućnosti dobijanja volonterske knjižice i drugim pitanjima koja su vezana za volontiranje. Tom prilikom Udruženje su posjetili i predstavnici medija i OSCE-a.

“Lokalni volonterski servis Srebrenica” dio je mreže “Volontiram!” koja okuplja lokalne volonterske servise u BiH i članice Volonterskog servisa RS. Slične aktivnosti organizovane su i u drugim opštinama i gradovima u BiH.

Ovaj volonterski servis uspostavljen je 2008. godine u Srebrenici kao dio Udruženja “Sara-Srebrenica”.

LOGO LVS

Blog na WordPress.com.

Gore ↑