Povodom međunarodnog dana volontera, koji se obilježava 5. decembra, predstavnici Udruženja “Sara-Srebrenica” organizovali su “Dan otvorenih vrata Lokalnog volonterskog servisa Srebrenica”, 4. decembra, u periodu od 11.00 do 13.00 časova.

Zainteresovani građani, predstavnici NVO i institucija imali su priliku da se informišu o radu, mogućnostima sticanja volonterskih praksi, o mogućnosti dobijanja volonterske knjižice i drugim pitanjima koja su vezana za volontiranje. Tom prilikom Udruženje su posjetili i predstavnici medija i OSCE-a.

“Lokalni volonterski servis Srebrenica” dio je mreže “Volontiram!” koja okuplja lokalne volonterske servise u BiH i članice Volonterskog servisa RS. Slične aktivnosti organizovane su i u drugim opštinama i gradovima u BiH.

Ovaj volonterski servis uspostavljen je 2008. godine u Srebrenici kao dio Udruženja “Sara-Srebrenica”.

LOGO LVS