U septembru 2015. godine, Sara-Srebrenica potpisala je partnerski Ugovor sa Japanskom razvojom agencijom (JICA), o provođenju procesa, baziranih na EMI metodologiji, za izradu strateških planova razvoja za MZ sa područja opštine Srebrenica. Ugovorom je definisano da se u prvoj fazi organizuju javni zborovi, radionice i prezentacije u 6 MZ, a od marta 2016. godine, da se obuhvati preostalih 8 MZ koje nemaju dokumente strateškog plana.
Predstavnici JICA, susreli su se sa strateškim planovima razvoja koje smo u okviru projekta “Mreža za aktivne zajednice” inicirali i uradili uz participativno učešće predstavnika savjeta MZ Toplica i MZ Osatica, što ih je motivisalo da predlože zajedničku saradnju. U okviru ovih aktivnosti, u svim mjesnim zajednicama realizovaće se lokalne inicijative na rješavanju odabranog problema, uz inicijalna sredstva i obavezu da se osigura doprinos iz zajednice.
Krajem 2017. godine, predviđeno je da se organizuje velika investiciona konferencija, na kojoj će predstavnici MZ predstaviti Strateške planove i razvojne projekte, te spremnost za aktivno učešće u razvoju svojih zajednica.
Sve aktivnosti definisane Ugovorom, provode se s ciljem jačanja lokalnih kapaciteta, društvenog kapitala i odgovornosti, kako bi se osigurao održiv razvoj zajednica i kvalitet života u ruralnim sredinama podigao na veći nivo. Podravanje MZ