Pretraga

sarasrebrenica

Mjesec

April 2016

Saradnja sa stipendistima Fondacije Hastor

Stipendisti Hastor

Mladi stipendisti Fondacije Hastor, sa područja opštine Srebrenica, inicirali su sastanak sa predstavnicima udruženja “Sara-Srebrenica” kako bi definisali mogućnosti za zajedničku saradnju i učešće u radu Lokalnog volonterskog servisa (LVS).

Na zajedničkom sastanku predstavljene su mogućnosti volontiranja u zajednici i koncept djelovanja LVS-a, sa posebnim akcentom na kreiranje volonterskih programa, predstavljanje jedinstvene baze podataka volontera u okviru mreže “Volontiram!”, kao i značaja društveno korisnog angažmana. Dogovoreno je da se u narednom periodu osmisle edukativni sadržaji usmjereni na doprinos jačanju kapaciteta grupe mladih, koji će znanja i vještine prenositi svojim vršnjacima. Planirano je da se organizuju zajedničke volonterske aktivnosti bazirane na potrebama u zajednici.

Izuzetna energija i spremnost na aktivizam krasi ove mlade ljude, koji inspiraciju nalaze u dobru, baš onom što drugi čine za njih.

Stipendisti Hastor 2

Stručna obuka za voćare u Srebrenici

Udruženje „Sara-Srebrenica“ organizuje stručnu obuku za uzgajivače drvenastog voća, sa područja opštine Srebrenice, kroz teoretsku i praktičnu obuku, raspoređenu u 8 radionica.

Prva radionica na temu „Primjene mjera ljetne i zimske rezidbe“ održana je u petak, 22. aprila, u  prostorijama udruženja „Sara-Srebrenica“.

Stručna obuka dio je projekta „Obrazovanje odraslih u oblasti voćarstva“ koji provodi udruženje „Sara-Srebrenica“ uz podršku DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu, u cilju ekonomskog osnaživanja poljoprivrednih proizvođača – voćara i unaprijeđenja mogućnosti za ostvarivanje prihoda višečlanim domaćinstvima.

Obuka se priprema i provodi u saradnji sa stručnim licima, bazirana na primjeni savremenih agro i pomotehničkih mjera, uključujući i rad na terenu.

DVV International u partnerstvu sa udruženjem „Sara-Srebrenice“ više od 15 godina doprinosi razvoju obrazovanja odraslih na području opštine Srebrenica, kroz programe koji pružaju praktična znanja i vještine kako bi se unaprijedio kvalitet života, posebno ranjivih kategorija.

DVV 1. radionica

Blog na WordPress.com.

Gore ↑