Stipendisti Hastor

Mladi stipendisti Fondacije Hastor, sa područja opštine Srebrenica, inicirali su sastanak sa predstavnicima udruženja “Sara-Srebrenica” kako bi definisali mogućnosti za zajedničku saradnju i učešće u radu Lokalnog volonterskog servisa (LVS).

Na zajedničkom sastanku predstavljene su mogućnosti volontiranja u zajednici i koncept djelovanja LVS-a, sa posebnim akcentom na kreiranje volonterskih programa, predstavljanje jedinstvene baze podataka volontera u okviru mreže “Volontiram!”, kao i značaja društveno korisnog angažmana. Dogovoreno je da se u narednom periodu osmisle edukativni sadržaji usmjereni na doprinos jačanju kapaciteta grupe mladih, koji će znanja i vještine prenositi svojim vršnjacima. Planirano je da se organizuju zajedničke volonterske aktivnosti bazirane na potrebama u zajednici.

Izuzetna energija i spremnost na aktivizam krasi ove mlade ljude, koji inspiraciju nalaze u dobru, baš onom što drugi čine za njih.

Stipendisti Hastor 2